vineri, 6 decembrie 2013

COLEGIUL NAŢIONAL „ O.GOGA”-Sibiu
            Actualul liceu a fost înfiinţat de Asociaţiunea Transilvania pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român la 16 septembrie 1886 sub denumirea de „Şcoala civilă de fete” şi a fost prima şcoală românească de pe cuprinsul Transilvaniei. 
   Tot Asociaţiunea a construit primul local al şcolii în perioada 1885 – 1886 cu destinaţia: 'Şcoala specială pentru deficienţi de auz'.
   Clădirea care apare în vedere este sediul iniţial al Şcolii Civile de Fete din Sibiu, aflată pe strada Andrei Şaguna. În prezent, aceasta adăposteşte Şcoala pentru deficienţi de auz din Sibiu.  Din 15 iunie 1919 „ Şcoala civilă de fete ” se transformă în „ Liceul de fete ” patronat de stat. 

  În anul scolar 1919 –1920 localul liceului este predat „ Şcolii militare superioare”.
  În 22 decembrie 1924 liceul primeşte denumirea de Liceul de fete „ Domniţa Ileana”.
  În anul 1924 – 1925, Comitetul şcolar, convins fiind că statul va întârzia construcţia unui nou local, a luat hotarârea să înceapă strângerea de fonduri, astfel că în martie 1937 s-a început construcţia noului local din B-dul Victoriei nr. 3 – 5, după planurile arhitectului Smigelschi.
  Localul este terminat în 1940 şi apoi ocupat de Universitatea din Cluj, refugiată la Sibiu după ocuparea Transivaniei de nord. Din 1945 clădirea revine Liceului de fete „ Domniţa Ileana”.
  

    După reforma învăţământului din 1948 liceul primeşte denumirea de  „ Şcoala medie nr. 3 „ cu secţie reală şi umană. În urmatorii ani în şcoală funcţionează pe anumite perioade, o clasă cu predare în limba germană, iar din 1960 şi până în prezent, un numar de 4 clase, cu predare în limba maghiară.
  La 1 aprilie 1970 liceul primeşte denumirea de Liceul Teoretic „ Octavian Goga”. În acelaşi an, la 1 septembrie liceul este mutat în actualul local.
  Dintre profesorii care au predat în liceu, mulţi au rămas în istoria pedagogiei şi culturii noastre fiind autori de lucrări stiinţifice, pedagogice, manuale şcolare . Astfel amintim aici pe : D.P.Barcianu, Ioan Popescu, Zaharia Boiu, Petru Span, Dr. Vasile Bologa, Ioan Borcia, Victor Pacala, Gheorghe Dima, Timotei Popovici, Ilie Stănescu şi mulţi alţii


      În prezent procesul de învăţământ la Liceul Teoretic „ Octavian Goga” este structurat după cum urmează:
  Liceu zi- durata de şcolarizare: 4 ani

teoretică – uman:
-filologie limba română
-filologie – bilingv engleză- limba română
-ştiinţe sociale limba română
teoretică - real:
-matematică –informatică (intensiv informatică) limba română
-ştiinţe ale naturii limba maghiară
-ştiinţe ale naturii- (intensiv engleză) limba română 
-ştiinţe ale naturii- (intensiv franceză/germană)limba română.

...................................................................................................Adresa actuală : Strada Mitropoliei, nr. 34, Sibiu, cod 550179
Sursa: http://www.sibiu.ro/ro2/goga.htm

Niciun comentariu: